Počet výsledků: 100

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Obecná jazykověda FF - Humanitní studia: Obecná jazykověda
zahrnout jen obhájené práce

Ashchepkau, Barys

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Sémantika škál ve verbální doméně

Babkova, Karyna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: The comparison of the sound system of British and American Standard English, and the analysis of the pronunciation of German Deutsche Welle reporters

Bagová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Cizojazyčné prvky v českém textu

Bartošová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Je presupozice perfektiva součástí významu českých verbálních prefixů?

Bělohoubková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Některé termíny polygrafického názvosloví

Bratsylo, Anastasiia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Gramatická kategorie "femininum" a její vyjadřování

Buchtová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Srovnání katalánského jazyka v kontrastu s evropskou standardní španělštinou

Coufalová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Mluva předškolních dětí

Czepa, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Morfologická analýza slovesné kmenotvorby moderní francouzštiny

Čapková, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Umělé jazyky: poznámky k typologii vybraných umělých jazyků

Čermáková, Dita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Srovnání italštiny a dalmátštiny

Danížková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Lingvistický rozbor řeči učitelek mateřské školky

Darvašová, Vladimíra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Slovanská antroponymie v zrcadle etymologie

Doležalová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Názvy ďábla v češtině a jejich ekvivalenty v jiných slovanských jazycích

Dufková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Kontrastivní srovnání hláskového systému českého a makedonského jazyka

Dufková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Kontrastivní srovnání fonetického systému českého a francouzského jazyka

Dvořáček, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Srovnání korsičtiny, sardinštiny a sicilského dialektu se standardní italštinou

Dvořáková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Repertoár názvů barev v praxi

Dvořáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Uvedení do imanentní metody Knuda Togebyho

Dvořáková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Vlastní jména v "Lidových rčeních" Jaroslava Zaorálka (motivace, původ)