Počet výsledků: 3

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Obecná jazykověda
zahrnout jen obhájené práce

Bartošová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Je presupozice perfektiva součástí významu českých verbálních prefixů?

Dvořáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Uvedení do imanentní metody Knuda Togebyho

Křetínský, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Matematický aparát formálního popisu jazyka