Počet výsledků: 158

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Etnologie FF - Humanitní studia: Etnologie
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Fenomén smrti v současné romské společnosti. Etnokulturní tradice brněnských Romů a jejich význam z pohledu informátorů

Atweri, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Slovanské pohanství dnes - Vlivy novopohanství na společnost i jednotlivce

Baldíková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Národopisná činnost v Brně v první polovině devadesátých let 19.století

Bařina, Vojtěch

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Podmalby na skle s náboženskými motivy ve sbírkách Ostravského muzea

Bařinová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Rodinná vinařství v Čejkovicích

Binderová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Proměna produkce modrotiskové dílny Jochových ve Strážnici

Blažek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Královničky na Brněnsku

Boháčková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Etnická identita imigrantů z Latinské Ameriky a proces jejich adaptace v českém prostředí

Boudná, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Obec Lovčičky v procesu kolektivizace a organizace zemědělské velkovýroby

Brožová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Ikonografie perníkářských forem v severovýchodních Čechách

Brožovičová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Sociální a kulturní kontext lidového oděvu. Na příkladu posledních nositelek lidového oděvu na Strážnicku

Bryol, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Dělníci výroby ohýbaného nábytku v podhůří Hostýnských vrchů

Březinová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Organizované zábavní příležitosti. Aktivní formy společenské zábavy v současných Čejkovicích

Bundilová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Fenomén „Youtuber“ (k problematice novodobé subkultury v české společnosti)

Čihánková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Současná svatba na Bučovicku

Dohnalová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Pašeráctví na československo-polských hranicích na Těšínsku ve 20. století

Doležel, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Konstrukce sociální identity členů Sokola

Dorňáková, Mira

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Život v komunitě

Dostal, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Domácí vaření piva jako současný fenomén (K problematice sepětí volnočasových aktivit se specifickými projevy kulinářství v České republice)

Drhovská, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Výroba dřevěných hraček v jižních Čechách