Počet výsledků: 1

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Klasická archeologie
zahrnout jen obhájené práce

Stachurová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Klasická archeologie
Diplomová práce: Ženy iulsko-claudiovské a ptolemaiovské dynastie v uměleckých vyobrazeních