Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají zvoleného oboru DV Teorie a dějiny divadla (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Teorie a dějiny divadla
zahrnout jen obhájené práce

Křížová, Beatrix

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla
Diplomová práce: Inscenační historie Snu noci svatojánské v Národním divadle Brno

Lahodová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla
Diplomová práce: Brněnský balet třicátých let 20. století

Starova, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla
Diplomová práce: Dramatická tvorba Maria von Mayenburga