Počet výsledků: 6

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filozofie: Religionistika
zahrnout jen obhájené práce

Beláňová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Rigorózní práce: Sdílené biografie aranžovaných manželství v Církvi sjednocení (teze disertační práce)

Bezděk, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Rigorózní práce: Antroposofie a její vliv na spiritualitu v českém prostředí

Lukášová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Rigorózní práce: Civil Society and Religion in Burma (teze disertační práce)

Recinová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Rigorózní práce: Melitón ze Sard: Peri Pascha (O Pasše). Úvodní studie, překlad a komentář

Sládek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Rigorózní práce: Hermeneutika náboženství: postavy, problémy, perspektivy (teze disertační práce)

Zbíral, David

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Rigorózní práce: "Dualismus" v učeneckých vyprávěních o katarství