Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru MK Makedonský jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Makedonský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Gogoská, Nikolina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Jazyk studentů a jejich vztah k němu na MU v Brně a na Univerzitě sv.Cyrila a Metoděje ve Skopji

Kodytková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Použití prostředků konativní funkce v současném makedonském jazyce ve srovnání s češtinou a chorvatštinou (formy a formule oslovování)