Počet výsledků: 6

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Ruský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Bajková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Ruské noci V. F. Odojevského v kontextu hospodářsko-politického myšlení doby

Fejsaková, Tatiana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Položenije cerkovnoslavjanskogo jazyka v liturgii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi (kon. XIX - nač . XX v.)

Mládková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Ideál ženy v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století (na příkladu děl Cement, Jak se kalila ocel a Jedenačtyřicátý)

Šťastný, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Lingvistická analýza slovní zásoby v tematické oblasti restauratérství v současné ruštině

Tichá, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Kauzální výrazové prostředky v ruštině a češtině

Tyminska, Yuliya

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Jazyková analýza názvů ruských společenských časopisů