Počet výsledků: 1

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Bulharský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Zeman, Pavel

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Rigorózní práce: Česká inteligence v Bulharsku v letech 1878-1885 na příkladu českých učitelů ve Východní Rumelii