Počet výsledků: 11

Výsledky se týkají zvoleného oboru RL Religionistika (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filozofie: Religionistika
zahrnout jen obhájené práce

Fujda, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2002

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: K fenoménu náboženské konverze

Havelka, Rudolf

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Český ráj jako posvátná krajina Keltů. Religionistická reflexe hypotézy J. Waldhausera

Hodes, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Vize globální války u významných amerických evangelikálních autorů apokalyptické literatury 21. století

Kaše, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Počátky křesťanského rituálního stolování a současná religionistika

Kuncová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Mýty o potopě na starověkém Předním východě a v Řecku

Lamperová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Aktivity zboru Bratskej jednoty baptistov v Lučenci zamerané na verejnosť a mládež

Látal, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Sabat čarodějnic

Mydliarová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Premeny výkladu buddhistickej náuky v publikáciách 14.dalajlámu

Novotný, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Rabten Čhödarling\\Centrum pro tibetská buddhistická studia v Liberci

Střelec, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Místo islámu ve vědecké produkci prof. Aloise Musila

Vykypěl, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Náboženská legitimizace aztéckého a inckého expansionismu