Počet výsledků: 12

Výsledky se týkají zvoleného oboru MU Muzeologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Muzeologie
zahrnout jen obhájené práce

Andrisová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Sociálna inklúzia rómskej minority prostredníctvom sociálno-edukačných aktivít múzeí

Březovská, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Výstava moderního obchodu, Výstava moderní ženy a Pivovarsko-sladařská výstava

Havlíčková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Památník obce Choliny

Humpolová, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Možnosti financování muzeí na příkladu Muzea Vyškovska

Konečná, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Dr. Rudolf Prisching – správce Umělecko-průmyslového muzea pro ostravsko-karvinský revír na začátku 20. století

Létalová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Muzeum lehkého opevnění na Pohansku u Břeclavi

Novák, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Vybrané archeologické expozice na Vysočině

Slaninka, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Dějiny dačického muzejnictví do roku 1965

Štefková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2005

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Srovnávací studie soukromého a veřejného studia

Šusta, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Obsah webu muzea a jeho použitelnost a přístupnost

Tejklová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Faleristika ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové

Vedrová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Bakalářská práce: Spolupráce Muzea města Brna se školami