Počet výsledků: 133

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Učitelství pro střední školy: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Arazimová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Personalismus v díle a myšlení Tomáše Trnky

Báčová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Středoškolské učebnice jako cesta k filozofii

Baránková, Lada

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Antropologie uznání

Barčáková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Výuka filozofie v rámci předmětu základy společenských věd - teorie a praxe

Bártová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Etická výchova

Beničáková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Inovativní prvky ve výuce filozofie na středních školách

Bittnerová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Mediální výchova na gymnáziu (se zaměřením na podíl předmětu OSZ)

Blažej, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Rádlovo politické pojetí národa

Boček, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Využití inovativních výukových metod při výuce práva na gymnáziu

Boháč, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Individuum a filosofie existence

Bornová Řehounková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Estetika na středních školách

Bořil, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Práce s textem ve výuce sociologie na střední škole

Čechová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Srovnání českého a rakouského školství s ohledem na výuku ZSV na SŠ

Černáková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: K problematike šikany na základných a stredných školách

Čollák, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Etická výchova v Německu Učebnice Ethikunterricht – podněty pro české učitele

Čupelová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: K filozofickým základům právní teorie

Ďásková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Pedagogické systémy vybraných novověkých filosofů

Dobešová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Výuka ZSV na církevních středních školách v ČR

Dočkalová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Komenského pojetí přírody v soudobé české filosofii

Dolák, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Ontologie Wittgensteinova Traktátu se zaměřením na „Sachverhalt“ a na vztah „Gegenstand“ a „Sachverhalt“