Počet výsledků: 9

Výsledky se týkají zvoleného oboru US Sdružená uměnovědná studia (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Sdružená uměnovědná studia
zahrnout jen obhájené práce

Baštářová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Koncepce estetické výchovy v kontextu současné české společnosti

Dvořáková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Proměny syžetu Jeníčka a Mařenky. Komparace vnějších znaků a analýza jejich vnitřního obsahu na základě morfologického rozboru

Fiala, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Moonraker mezi písmeny a filmovými pásy: druhý život narativních motivů

Hostašová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Po stopách projevů kultu sv. Jana Sarkandra

Novotná, Silvestra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: název: Kancionál Cesta k věčné spáse jako hymnologický pramen

Svobodová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Fotografie aktu v socialistickém Československu v letech 1968-1989

Tomášková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Šumperská filmová kultura v letech 1959-1989

Večeřová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Bohumír Matal - realizace v architektuře

Zaoralová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Psychologie obrazového znázornění u E. H. Gombricha