Počet výsledků: 315

Výsledky se týkají zvoleného oboru US Sdružená uměnovědná studia (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Sdružená uměnovědná studia
zahrnout jen obhájené práce

Aldersová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Kulturní projekty ve službách revitalizace industriálních památek / Uplatnění či neuplatnění site specific při revitalizaci dolu Hlubina v Ostravě

Antoniazi, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Miroslav Klega: životní osudy skladatele

Balašová, Sylva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Afroamerický tanec – významný kulturní, zábavní a společenský fenomén 20. století

Bartošová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Městská krajina ve fotografiích Martina Vybírala

Bednářová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Tradice folkloru v činnosti souboru Kořeňák

Beranová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Bytová kultura a interiéry v Československu šedesátých let dvacátého století

Berková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Cena Jindřicha Chalupeckého. Historie a současnost ceny mladých výtvarníků.

Berková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Interiérová tvorba Josefa Gočára

Binder, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Jiří Kuběna – místa zrodu v životě a díle básníka

Blahová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Životní styl na přelomu 19. a 20. století a jeho odraz v díle Alfonse Muchy

Blažek, Ota

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Vizuální záznamy přírody v tvorbě Milana Maura a Jiřího Šiguta

Blažková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Proměny oděvů v letech 1918 - 1938 vlivem inspirace z Francie

Böhm, Richard

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Přístupy ke stavebním zásahům provedeným na významných pražských sakrálních architektonických památkách v období po druhé světové válce do současnosti

Brabencová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Ignác Rohrbach. Sochařská tvorba v Chrudimi

Brhlíková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Slova bez hranic - Slam poetry v americkém a českém kontextu

Brinda, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Místo: Holešovice

Brychtová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Secesní architektura souboru staveb Psychiatrické léčebny v Kroměříži

Březovjáková, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Festivaly artificiální hudby na Ostravsku - analýza a současný stav

Bubník, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Návrat k iluzivnosti malířství v díle Jana Merty

Buranská Rubešová, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Ideové zdroje meziválečného funkcionalismu v československém i mezinárodním kontextu