Počet výsledků: 366

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Estetika FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Estetika
zahrnout jen obhájené práce

Adamčíková, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Realismus v umění. Analýza pojmu realismus ve studiích E. H. Gombricha a N. Goodmana

Adámková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Kult čaje jako estetický fenomén

Alscherová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Autorské pojetí literárního prostoru u Karla Klostermanna s ohledem na dekadentní a symbolickou poetiku

Andělová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Tvořivost a terapie

Andréová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Symbolika reálných zvířat ve středověku

Antonov, Ivo

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Estetické požadavky socialistického realismu a jeho projevy v budovatelském románu

Arnot, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Formální analýza Slavné Nemesis

Babjaková, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: The Meaning of Abstract Art

Balážová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2005

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: František Miko (Literární komunikace, teorie textu a stylu)

Barochová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Hlubinná psychologie a estetika

Bartoníková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Pojem zla a viny v antické tragédii

Bartošíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Absurdno ve výtvarném manýrismu

Bártová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Příspěvek k tvůrčí estetice Oskara Wildea

Bařinka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Estetické prostředky filmu-noir

Bazgerová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Několik poznámek k obecné teorii umění a estetice výtvarného umění Otakara Hostinského

Bednářová, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Aspekty, které ovlivnily osobnost a tvorbu Sandra Botticelliho

Beránková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Orfeův odraz v umění

Beranová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Vůdčí postavy české estetiky v době normalizace

Bílá, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Symbolismus v díle Viktora Dyka

Bláhová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Fenomén mimikry v přírodě a jeho analogie v lidském světě