Počet výsledků: 59

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Polský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Jazyk současné polské politiky

Alexa, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Počátky básnické tvorby Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynického, Adama Zagajewského a Ewy Lipské

Bielesz, Beata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Liczebniki w języku polskim (aspekty systemowe i paradygmatyczne)

Bocková, Dorota

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: "Obcy" w domu: motyw wykorzenienia w literaturze małych ojczyzn (S. Chwin, P. Huelle, J. Pilch, O. Tokarczuk)

Brtníčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Tradiční pokrmy a nápoje jako nedílná součást kulturního dědictví a cestovního ruchu Polska

Býčková, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Pranostiky v češtině a polštině

Czapla, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Analiza sprawności językowej uczestników kursów języka polskiego dla niepolonistów na Uniwersytecie Masaryka

Dědová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Motiv lovu a lovectví v polské literatuře od romantismu po současnost

Dekánková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Rozdiely v názvoch zvierat v slovenčine, češtine a poľštine

Diatilová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Polská společnost očima současných představitelů polské školy reportáže (Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman)

Dostálová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Reflexe lidové kultury v tvorbě Wiesława Myśliwského

Faltýnková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Komentovaný překlad filmu Spis cudzołożnic na motivy stejnojmenného románu Jerzygo Pilcha

Fendrich, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Obraz Československa v polském deníku "Trybuna Ludu" během pražského jara

Fukala, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Tatranské inspirace v polské literatuře (v obdobích od osvícenství do neoromantismu)

Fukalová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Rozwój polskiej literatury dla dzieci i młodzieży od początków do roku 1939

Gaubová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Móda a odívání 50. let 20. století a jejich odraz ve vybraných dílech Leopolda Tyrmanda

Hebelková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Vnímání kresů v románech Tadeusze Konwického a Anny Bolecké

Hlobilová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Problematika překladu turistických materiálů na příkladu měst Kroměříž a Olomouc

Hornová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: K motivům smrti v polské literatuře 15. století

Chytil, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Polský jazyk a literatura
Diplomová práce: Srovnávací analýza českých a polských hip-hopových textů