Počet výsledků: 16

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Slovinský jazyk a literatura FF - Humanitní studia: Slovinský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Bernát, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Germanizmi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Blašková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Organizovanosť Slovincov v Spojených štátoch (s užším zameraním na mestá Chicago a Joliet v štáte Illinois)

Blažková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Štiri letni časi slovenskih običajev v primerjavi s češkimi

Klvaňová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Aleksandrinke – zgodovinski fenomen ženskega izseljevanja

Kohoutková, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Analiza prevoda frazemov iz slovenščine v češčino v romanu A. E. Skubica Grenki med.

Komárková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Odraz válečných zážitků a vztahu ke smrti v poválečné slovinské próze (E. Kocbek, T. Svetina, V. Zupan)

Lelovicsová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Zámuří a Prlekije – od zaostalé pohraniční oblasti k modernímu slovinskému ekoregionu

Maluška, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Slovinsko-česká mezijazyková homonymie a paronymie (na materiálu přídavných jmen a sloves)

Mikulková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Jazykový obraz ženy v hovorové slovinštině

Navrátilová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Primerjalni slovensko-češki narečni slovar vinogradniškega izrazja

Ottová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Odsev ljudskega pesemskega izročila v pesmih Vena Tauferja in Gregorja Strniše

Papcunová, Eliška

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Užití slovinských a českých exonym pro evropská toponyma

Sekotová, Dagmar

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Jezik mladih v sodobnih komunikacijskih omrežjih iz vidika socialnozvrstne analize

Valeš, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Partnerství mezi městy a obcemi ve Slovinsku a České republice

Vaštíková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Slovinské a české pranostiky, komparativní pohled

Zaviačičová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Diplomová práce: Přejatá slova na stránkách slovinského časopisu Obrazi