Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru SK Slovenský jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Slovenský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Šátková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovenský jazyk a literatura
Diplomová práce: Ilyrizmus a myslienka slovanskej vzajomnosti