Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru FAV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (magisterské navazující kombinované dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
zahrnout jen obhájené práce

Hánečková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Diplomová práce: Obraz minulosti v soucasne americke kinematografii