Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají zvoleného oboru INME Teorie interaktivních médií (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Teorie interaktivních médií
zahrnout jen obhájené práce

Galušková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Rozšířená realita jako extenze lidských smyslů v kontextu epistemologie

Kabelková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Česká reportážní fotografie v 21. století: estetická a etická kritéria jejího hodnocení

Klusáková, Lena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Podpora, propagace a tržní využití českého akčního umění z pohledu kulturního managementu

Kopřivová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Problematika dokumentování a záznamu performance art

Metelcová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Vývoj komunikačních schopností umělé inteligence

Zemanová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Proměny návštěvníka galerie od pozorovatele po spolutvůrce