Počet výsledků: 48

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Baltistika FF - Humanitní studia: Baltistika
zahrnout jen obhájené práce

Běťáková, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Baltská mytologie v historiografických a folklorních zdrojích s přihlédnutím k lotyšským matkám

Břehovská, Jana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Kieliopillisten ilmiöiden esittämisjärjestys S2-oppikirjoissa ja sen merkitys

Císařová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Specifika překladu dětské literatury z finštiny do češtiny: problematika překladu přes třetí jazyk

Denisová, Michaela

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Eesti-slovaki sõnastiku loomine kasutades inglise keelt ühendajana

Dufková, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Slovesné předpony a slovesný vid v litevštině

Fidrichová, Aneta

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Instrumentál v litevštině a lotyštině: komparace a funkce

Filoviatová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Ženské postavy v dílech vybraných českých a finských levicově orientovaných autorek

Floriánová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Užití pádu partitivu ve finštině

Gavurníková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Imperfektum ve finštině a v estonštině

Geryšerová, Anna

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Používání finského pasiva českými rodilými mluvčími na základě korpusu LAS2

Henzl, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Metatonie v litevštině

Hoffmannová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Sémantická kategorie „vargas“ v poémě „Metai“ Kristijonase Donelaitise

Hofírková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Sámské výpůjčky ve finštině

Chaloupková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Koncepty "komitativ" a "abessiv" ve finštině a estonštině

Chlupíková, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Aktuálne členenie vetné v litovčine

Jedličková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Litevská historiografie. Obraz krále Mindauga v litevské historiografii 20. století

Ježková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Finská literatura fantasy: problémy mládeže zobrazené v městské fantasy mladých finských autorek

Jungová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Fínske príklonky (liitepartikkelit) a ich interpretácia v prekladoch do slovenčiny a češtiny

Kabeláčová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Deminutiva v litevštině

Kapušová, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Zdedená lexika východobaltských jazykov: porovnávací etymologický prehľad spoločnej pôvodnej litovsko-lotyšskej lexiky