Počet výsledků: 12

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Klasický řecký jazyk a literatura FF - Humanitní studia: Klasický řecký jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Adámek, Mojmír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Řečtí křesťanští apologetové 2. století a jejich kritika řecko-římského kultu

Coufalová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Funkční, formální a sémantický vývoj perfekta a plusquamperfekta v řečtině

Florianová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Jak číst Filoktéta

Javornický, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Logos spermatikos v diele Iústína Mučeníka: Iústínova koncepcia Logu s dôrazom na jeho rozsievací charakter

Jedlička, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Vybrané jazykové aspekty starořeckého překladu knihy Harry Potter a kámen mudrců

Kubík, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Starověké slabičné písemné systémy v egejské oblasti a na Kypru

Műllerová, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Obraz podsvětí u vybraných autorů

Svoboda, Emil

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Platónův dialog Kratylos z hlediska moderní lingvistiky

Trlová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Démosthenova řeč O míru

Trusina, Štefan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Tvar Zeme v staršej gréckej filozofii

Zavřel, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Aristotelova Etika Eudémova

Žákovská, Vlasta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Deus ex machina v řecké tragédii