Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru SUS Srovnávací a uměnovědná studia (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Srovnávací a uměnovědná studia
zahrnout jen obhájené práce

Rendlová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Srovnávací a uměnovědná studia
Diplomová práce: Od kostela k mešitě, od mešity ke kostelu. Komparace křesťanské a islámské sakrální architektury

Václavík, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Srovnávací a uměnovědná studia
Diplomová práce: Ilustrace a knižní úpravy v tvorbě Jiřího Šindlera