Počet výsledků: 33

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Filologicko-areálová studia FF - Humanitní studia: Filologicko-areálová studia
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Ljudmila Ulická: česká a polská recepce

Adamová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Fenomén kozáctva ve vybraných dílech slovanské literatury popisující období kozáckého povstání na Ukrajině v 17. století

Aitova, Regina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Turkické téma v ruské literatuře (Několik případových studii z 11.–19. století)

Asipenka, Tatsiana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Člověk tváří v tvář kataklyzmatům doby

Burdychová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Mezijazyková interference a její psycholingvistické aspekty

Dupalová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Musorgského Boris Godunov: libreto a inspirace

Halaganová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Boris Akunin - kapitola ze současné ruské literatury

Hönigová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Úloha žen v římskokatolické církvi na Moravě během 50.-70. let 20. století

Chovančíková, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Spišské nářečí a vlivy polštiny a němčiny na jeho vývoj

Jang, Sehee

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Střední Evropa jako geopolitická a geokulturní koncepce

Jasanská, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Účast českých vojáků na mírových misích v Jugoslávii

Karlová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Prostředí gulagu v memoárech vezňů a dozorců

Korunková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Problematika nevolnictví v Rusku v pracích raných slavjanofilů

Koukalová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Střetnutí a prolínání česko-ruského areálu za 1. světové války: Hej, Slované!

Králová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Prvky tradiční svatby v moderní době v Rusku a na Ukrajině

Krejčí, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Fenomén babictví a kmotrovství v českém a ruském prostředí – srovnávací aspekt

Křížová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Jazyková situace v ČR a na Ukrajině. Vývoj, současnost, perspektivy (areálové hledisko)

Kunc, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: České drama v Záhřebu (80. léta 20. století)

Lahodová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Memoárová literatura a historický revizionismus

Mikulcová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Diplomová práce: Srovnávací analýza pojmového aparátu ve sféře terciárního vzdělávání