Počet výsledků: 31

Výsledky se týkají zvoleného oboru AE Archeologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Archeologie
zahrnout jen obhájené práce

Patočková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Komunikační role učitele a její specifika v obcích Jehnice, Jundrov, Komín a Líšeň na přelomu 19. a 20. století

Pitelová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Dějiny kulturního spolku Haná v letech 1864- 2012

Růžičková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Lukovité závěsky kultury zvoncovitých pohárů ve střední Evropě

Salvetová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Rekonstrukce velkomoravského oděvu na základě archeologických, písemných a ikonografických pramenů

Sáňková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Keramické nálezy z brněnské odpadní jímky Dominikánská 15 v širších souvislostech

Slavík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Laténské sídliště ve Slatinicích, okres Olomouc

Valášková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Kvantitativní charakteristiky středohradištní keramiky ze Starého Města "U Víta"

Válek, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2005

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Sídliště kultury s lineární keramikou v Bohuslavicích u Kyjova v trati "U Tvrze"

Vichrová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech na příkladu objektu č. 638 z poloviny 15. století z Dominikánské ulice 5 v Brně

Vostrovská, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Nové poznatky ke kultuře s lineární keramikou na střední Moravě

Zeman, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Doklady metalurgie bronzu na halštatských lokalitách na Moravě