Počet výsledků: 206

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Archeologie

Bača, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Letecké boje nad Moravou v letech 1939 - 1945 ve světle archeologických pramenů.

Balcárková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Nůž v raném středověku na příkladu nálezů z Břeclavi - Pohanska

Bartík, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Broušená a ostatní kamenná industrie z mikroregionu povodí řeky Želetavky

Batelková, Markéta

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Úroveň astronomických znalostí v eneolitu našich zemí a ve starověkém Egyptě

Bayer, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Mladohradištní pohřebiště ve Šlapanicích u Brna a soudobá pohřebiště na Brněnsku.

Běhounková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Vyhodnocení souborů středověké glazované keramiky z města Jihlavy a hradu Rokštejna

Benech, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Komparace avarských pásových garnitur z území avarské a slovanské oikumeny - kvantitativně funkční vyhodnocení

Beneš, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích

Beran, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Stavební kování z hradu Rokštejna

Bergerová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Středověká keramika z jižního parkánu hradu Špilberk

Bernášek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Nože a řemeslné nástroje z hradu Rokštejna

Bilecká, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Germánska osada z doby rímskej v Lipovej - Ondrochove

Bílová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech

Bíško, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Využití metod nedestruktivní archeologie na příkladu hradiska „Deblínek“, k. ú. Suchohrdly

Blaha, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Nové poznatky pravěkého osídlení v povodí říčky Juhyně na základě povrchových sběrů v k. ú. Kunovice (okr. Vsetín)

Blažková, Eva Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Zpracování keramického souboru z Janštejna

Břečková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Soubor skla z archeologického výzkumu v Brně na České ulici 6

Cibulka, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Sídlištní jámy starší doby bronzové s lidskými pozůstatky v Pasohlávkách

Čapková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Halštatské pohřby v Mikulově

Čerevková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Osídlení kultur s lineární a moravskou malovanou keramikou v Malhostovicích-Nuzířově v polohách "Nivy", "Rybníčky" a "Za humny"