Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 29294

Fakulta
Filozofická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Boučková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Etnologie
Studijní plán: Etnologie
Diplomová práce: Věštba v současnosti. Kartářství a sociální média/sítě.

Boušková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Bakalářská práce: Rozvoj pedagogických kompetencí perspektivou VŠ učitelů - expertů

Brabcová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Archivnictví
Studijní plán: Archivnictví
Bakalářská práce: Nálezy mincí na Moravě mezi lety 1300-1375

Bracková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Vyrovnávací strategie využívané zdravotními sestrami na dětské onkologii v kontextu úmrtí dětských pacientů

Brajdić, Marijana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Chorvatština
Bakalářská práce: Komparativní analýza chorvatského, srbského a českého překladu antroponym v románu The Colour of Magic Terryho Pratchetta

Bratina, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Germánské jazyky
Studijní plán: Experimentální a aplikovaná lingvistika
Disertační práce: Morfologické a syntaktické špecifiká severonórskeho nárečia indrefinnmarksmål

Braunerová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Morfologické gemináty v češtině a jejich fonetické chování

Brázdil, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Morální charakter a jeho empirická reflexe

Brejchová, Illyria

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: User-Centered Conceptual Models for Understanding Web Archive Collections

Bretová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Vztah mezi vybranými aspekty chování souvisejícího se zdravím, sociální oporou a životní spokojeností u seniorů v zařízeních sociálních služeb

Brlicová, Zoe

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Role mobilního telefonu v životě mladých matek.

Brožková, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Překladatelství románských a germánských jazyků
Studijní plán: Překladatelství španělštiny
Diplomová práce: La equivalencia de los subtítulos checos de la série Élite con enfoque en la traducción del lenguaje juvenil

Brucháčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Anglický jazyk a literatura
Studijní plán: Anglický jazyk a literatura
Diplomová práce: A Comparison of Arthur Miller’s Theoretical and Creative Writings

Brunclíková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Mediteránní studia
Studijní plán: Mediteránní studia
Bakalářská práce: Ženy jako válečné zajatkyně v řecké tragédii

Brychtová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Decommissionning - selhání nebo cesta ke zdokonalení sbírek?

Bryol, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historické vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Etnologie
Disertační práce: Venkovské prostředí přechodného území horské a nížinné části Moravy. Kulturní krajina a tradiční stavitelství

Brzkovský, Norbert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Bakalářská práce: Československý pilot Vladimír Skrejšovský

Brzobohatý, Alois

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Tradice teorie jazykového managementu v českém sociolingvistickém kontextu

Březina, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Nacistický teror na jaře 1945 se zaměřením na vypálené obce

Bubeníčková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Mechanismy variace literárního textu a jejich využití ve výuce tvůrčího psaní na střední škole