Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru PAPV Pravěká archeologie Předního Východu (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Pravěká archeologie Předního Východu
zahrnout jen obhájené práce

Štefanisko, Denis

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Morphometric analysis of PPNB stone projectile points from Tell Halula in northern Syria during the second half of the 8th millennium cal. BC