Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají zvoleného oboru TDDF Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (doktorské kombinované)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté): Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
zahrnout jen obhájené práce

Barešová, Marie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Křehké socialistické přátelství: Československo-jugoslávské kontakty v kinematografii

Bernátek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Promítání v divadlech před první světovou válkou: genealogická sonda do vztahů představení a projekce a konstrukce divadelní specifičnosti

Gmiterková, Šárka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Kristian v montérkách. Hvězdná osobnost Oldřicha Nového mezi kulturními průmysly, produkčními systémy a politickými režimy v letech 1936-1969

Konývková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa

Lukáš, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války)

Mareček, Lubomír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Divadelní herečka Vlasta Fialová (1928–1998) (Příběh totálního herectví)

Mikulová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Divadelní režisér Karel Novák (1916-1968)

Poláčková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Teatralita středověké literatury doby lucemburské

Satková, Naďa

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle)

Šotkovská, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Člověk v soukolí Systému. Česká modelová dramatika šedesátých let

Trnka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Dobrý scenárista Josef Neuberg. Procesy psaní a vývoje scénáře v české kinematografii 1919–1965

Večeřa, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Na cestě k systematické filmové výrobě. Rozvoj produkčního systému v českých zemích mezi lety 1911-1930.

Vršecká, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Disertační práce: Scénická poznámka středověkého náboženského dramatu