Počet výsledků: 12

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Správní právo a právo životního prostředí

Doležalová, Helena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Ochrana životního prostředí při využívání obnovitelných zdrojů energie v právní úpravě ČR

Husseini, Faisal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Správněprávní aspekty výkonu trestu odnětí svobody a související správní činnosti Vězeňské služby České republiky

Krýsa, Ivo

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Postavení dotčených správních úřadů

Kudrová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2013

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Správní rozhodování vysokých škol

Lipertová, Šárka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2011

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Státní dozor nad samosprávnými korporacemi

Malíková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Odpovědnost za přestupky v soutěžním právu

Mrkývková, Nikola

(obhajoba dosud neproběhla)

Doktorské studium, Právnická fakulta

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Včela jako hmyz sui generis a její ochrana z pohledu práva

Peringer, Marek

(obhajoba dosud neproběhla)

Doktorské studium, Právnická fakulta

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Environmentální pilíř udržitelného rozvoje v územním plánu po rekodifikaci veřejného stavebního práva

Rys, Rudolf

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2011

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Reforma veřejné správy z pohledu správní vědy

Solisová, Veronika

(obhajoba dosud neproběhla)

Doktorské studium, Právnická fakulta

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Nejlepší dostupné techniky v právu životního prostředí ČR a vybraných zemí EU

Vomáčka, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Nástroje prosazování unijního práva životního prostředí

Zahumenská, Vendula

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Zapojení veřejnosti do územního plánování