Počet výsledků: 4

Výsledky se týkají zvoleného oboru OBCP Občanské právo (doktorské kombinované)
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Občanské právo
zahrnout jen obhájené práce

Brim, Luboš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Přičitatelnost vědomí o právně významných okolnostech právnickým osobám

Bryxová, Vendula

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2010

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Odpovědnost za vady prodané věci

Kostík, Radim

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Určení vlastnictví

Mlýnková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Slabší smluvní strana v právu upravujícím nájem bytu a její ochrana