Počet výsledků: 28

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Správní právo a právo životního prostředí
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí

Antal, Róbert

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Verejnoprávne aspekty obchodu a vývozu archeologických nálezov v Českej republike a vo vybraných európskych krajinách

Beránek, Dominik

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Voda v soukromém právu

Brož, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Právo na místní samosprávu

Černín, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Principy dobré správy

Doležalová, Helena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Ochrana životního prostředí při využívání obnovitelných zdrojů energie v právní úpravě ČR

Halml, František

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Nezákonný zásah ve veřejné správě z pohledu správního soudnictví

Husseini, Faisal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Správněprávní aspekty výkonu trestu odnětí svobody a související správní činnosti Vězeňské služby České republiky

Kebrlová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Principy památkové péče

Král, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Farmaceutické právo

Králová, Alžbeta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Opravné prostředky v cizineckém právu

Krýsa, Ivo

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Postavení dotčených správních úřadů

Kudrová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2013

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Správní rozhodování vysokých škol

Lipertová, Šárka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2011

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Státní dozor nad samosprávnými korporacemi

Malíková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Odpovědnost za přestupky v soutěžním právu

Matouš, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Právní povaha a poslání souhlasů ve stavebním zákoně

Mrkývková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Včela jako hmyz sui generis a její ochrana z pohledu práva

Peringer, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Environmentální pilíř udržitelného rozvoje v územním plánu po rekodifikaci veřejného stavebního práva

Plachý, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Tvorba právních předpisů ústředních orgánů státní správy

Půček, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Ochrana životního prostředí ve vybraných procesech dle stavebního zákona