Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Teorie práva
zahrnout jen obhájené práce

Čurila, Dušan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Spravedlnost a soudcovské rozhodování

Fryštenská, Marcela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2010

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Zákaz diskriminace a problém multikulturalismu

Plátěnková, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2012

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Interpretace práva jako významné stádium aplikačního procesu

Vítek, Bohumil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2013

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Evropeizace českého práva

Zapletalová, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2011

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Právo, morálka a etika jako regulátor ochrany lidské důstojnosti