Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Mezinárodní a evropské právo
zahrnout jen obhájené práce

Blahušiak, Igor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2013

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Mezinárodní a evropské právo
Disertační práce: Legislatívny proces Európskej únie

Cisár, Ivan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Mezinárodní a evropské právo
Disertační práce: Možnosti priezkumu rozhodcovských nálezov v medzinárodnom práve verejnom

Klečková, Renáta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2010

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Mezinárodní a evropské právo
Disertační práce: Subsidiární formy ochrany v mezinárodním právu uprchlickém

Novák, Daniel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2012

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Mezinárodní a evropské právo
Disertační práce: Problémy ochrany soukromí a osobních údajů v právu EU

Skřivánková, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2012

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Mezinárodní a evropské právo
Disertační práce: Ochrana spotřebitele v evropském právu