Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru DPRP Dějiny práva a římské právo (doktorské kombinované)
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Dějiny práva a římské právo
zahrnout jen obhájené práce

Knollová, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Postavení panovníka v orientální despocii