Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Právo informačních a komunikačních technologií
zahrnout jen obhájené práce

Harašta, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Právo informačních a komunikačních technologií
Disertační práce: Princip technologické neutrality v kybernetické bezpečnosti

Krausová, Alžběta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Právo informačních a komunikačních technologií
Disertační práce: Právo a nové formy poloumělého života