Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 13396

Fakulta
Právnická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Abbasi, Kamila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Regulace muslimského zahalování v sekulární Evropě: Případ Itálie a Francie.

Abbasi, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Principy soukromého práva a jejich modifikace v právu obchodním

Abelovský, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Elektronický dôkazný prostriedok

Abrahámová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Nenávistné výroky na internetu ve světle článku 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Adam, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Právní nástroje k provedení adaptačních opatření v oblasti sucha

Adamová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Provedení díla - zákonné vymezení a praktické dopady

Ahababova, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Právní ochrana databází a otevřená data

Achberger, Viliam

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Dodatkové ochranné osvedčenia a ich aplikácia na liečivá uvádzané na trh v núdzovom režime

Albastová, Diana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Cesty k výkonu rozhodnutí v mezinárodním právu procesním (pozice tzv. dalších nařízení po zrušení prohlášení vykonatelnosti u Nařízení Brusel Ibis)

Albastová, Diana

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Předběžná opatření v mezinárodním rozhodčím řízení

Alexa, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Alexa, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Kárná odpovědnost ve státní službě

Alexa, Josef

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Modifikace zaměstnaneckého vztahu úředníků územních samosprávných celků

Allertová, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Kriminalistická metodika a trestněprávní aspekty vyšetřování zločinu vraždy

Ambrožová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Právní a sociologické aspekty myslivosti

Ambrožová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Kompenzace nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Anderlová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Omezení lidských práv jako prostředek boje proti terorismu

Andrla, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Alternativní sankce k trestu odnětí svobody se zaměření na domácí vězení

Andrle, Timon

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Vyvažování náboženské svobody a veřejného zdraví v roce 2020

Andrýsek, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Smlouva o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3 ZOK