Počet výsledků: 696

Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Právo a právní věda: Právo
zahrnout jen obhájené práce

Acsay, Ľudovít

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2010

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Právo elektronických komunikací v ČR

Adam, Jaroslav

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2007

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Vybrané problémy konkurzního řízení z pohledu teorie i praxe, včetně exkurzu do evropského úpadkového práva

Adámková, Jitka

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2006

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Rovné postavení žen a mužů v pracovněprávních vztazích

Alexa, Josef

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Modifikace zaměstnaneckého vztahu úředníků územních samosprávných celků

Andree, Kamil

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2008

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Odpovědnost státu za škodu - náklady obhajoby

Angyalossy, Eva

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Dovolání v trestním řízení se zaměřením na současnou problematiku

Arnoldová, Eva

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2006

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Souhlas zákonného zástupce s osvojením

Augustin, Ľubomír

(obhajoba byla úspěšná, ale titul JUDr. nebyl udělen, protože studium bylo ukončeno neúspěšně)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2005

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Článek 6 Evropské úmluvy o lidských právech

Aujeská, Soňa

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2009

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Právní úprava obecné ochrany ovzduší v České republice v kontextu výroby cementu.

Aulický, Petr

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2009

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Bezpečnostní správa České republiky se zaměřením na aktuální problematiku zpravodajských služeb

Bajer, Jan

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Soukromá nadace - komparace české a lichtenštejnské právní úpravy

Balát, Filip

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Právní povaha služebního poměru vojáků z povolání a komparace právní úpravy jeho vzniku se vznikem pracovního poměru

Balcar, Vladimír

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu jako prostředek boje s daňovými podvody

Balcarová, Anna

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Náklady civilního soudního řízení

Bálková, Veronika

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2011

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Problematika správního trestání v aplikační praxi České inspekce životního prostředí

Bandúrová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2010

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Právní aspekty cestovního ruchu

Bareš, Martin

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Reálná akceptace - Analýza kontraktace podle ust. § 275 odst. 4 ObchZ s přihlédnutím k rekodifikaci soukromého práva

Bárta, Milan

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Lhůty při správě daní

Bartoň, Daniel

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Veřejné zakázky - jednací řízení

Bartoňová, Lucie

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Rigorózní práce: Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele