Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Teorie práva
zahrnout jen obhájené práce

Brzobohatý, Robin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Koncepty zmocnění a sebeurčení v mediaci v kontextu participačních práv dítěte

Čurila, Dušan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Spravedlnost a soudcovské rozhodování

Fialová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: RFID a ochrana soukromí

Florian, Oldřich Tristan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Umělá inteligence jako výzva pro justifikaci lidských práv

Fryštenská, Marcela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2010

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Zákaz diskriminace a problém multikulturalismu

Gealfow, John Altair

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Princip právní jistoty a jeho role v právním státu

Hanych, Monika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Zobrazování práva v médiích

Hapla, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Zdůvodnění lidských práv v postmoderní době

Knaifl, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Retroaktivita v hmotném právu s přihlédnutím k některým specifickým otázkám práva trestního.

Kokešová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Kontrola jako zdroj normativity

Kosinka, Jan Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Krize legitimity práva

Malaník, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Empirický výzkum metodologie interpretace práva

Nováková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Soudcovský minimalismus

Plátěnková, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2012

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Interpretace práva jako významné stádium aplikačního procesu

Tvrdíková, Linda

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Rozum a cit při interpretaci práva

Valc, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Rekonstrukce práva na život v kontextu vývoje genetických technologií (filozoficko-právní analýza problému)

Vítek, Bohumil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2013

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Evropeizace českého práva

Zapletalová, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2011

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie práva
Disertační práce: Právo, morálka a etika jako regulátor ochrany lidské důstojnosti