Počet výsledků: 371

Výsledky se týkají zvoleného oboru VESP Veřejná správa (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Veřejná správa: Veřejná správa
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Analýza místního referenda o nádraží v Brně konaného v roce 2016

Ambrožová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Možné změny daně z nemovitých věcí z pohledu obce

Andrýsová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Nestrannost

Bábík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Vývoj organizace ministerstva vnitra

Balušková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Posuzování vlivů na životní prostředí

Baráková, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Průnik dokazování v daňovém řízení do řízení trestního

Barták, Igor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Aplikace práva

Bártová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Právní status umělce

Bártová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Správní delikty mladistvých pachatelů

Baumgartnerová, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Institut nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby v daňovém právu

Bedenková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Příkaz na místě a příkazový blok

Bednářová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Veřejná správa
Bakalářská práce: Postavení a úkoly Obecní policie v systému veřejné správy ČR v komparaci s postavením a úkoly Policie ČR

Beerová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Pořádkové delikty

Bělíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Hospodaření vybraných obcí

Bělská, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Zápis staveb do katastru nemovitostí

Benešová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Přestupky páchané mladistvými: vybrané otázky

Bilík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

Bittner, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Bakalářská práce: Výluky z práva na informace

Bláha, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Veřejná správa
Bakalářská práce: Problematika používání zvláštních registračních značek dle legislativy ČR a EU

Blatová, Tamara

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Veřejná správa
Bakalářská práce: Právní regulace na ochranu zemědělské půdy před jejím využíváním k nezemědělským účelům