Počet výsledků: 9

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Správní právo a právo životního prostředí
zahrnout jen obhájené práce

Doležalová, Helena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Ochrana životního prostředí při využívání obnovitelných zdrojů energie v právní úpravě ČR

Husseini, Faisal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Správněprávní aspekty výkonu trestu odnětí svobody a související správní činnosti Vězeňské služby České republiky

Krýsa, Ivo

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Postavení dotčených správních úřadů

Kudrová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2013

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Správní rozhodování vysokých škol

Lipertová, Šárka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2011

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Státní dozor nad samosprávnými korporacemi

Malíková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Odpovědnost za přestupky v soutěžním právu

Rys, Rudolf

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2011

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Reforma veřejné správy z pohledu správní vědy

Vomáčka, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Nástroje prosazování unijního práva životního prostředí

Zahumenská, Vendula

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Správní právo a právo životního prostředí
Disertační práce: Zapojení veřejnosti do územního plánování