Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Dějiny práva a římské právo
zahrnout jen obhájené práce

Frýdek, Miroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Crimen maiestatis

Knollová, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Postavení panovníka v orientální despocii

Korábová, Alena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Prokuratura - specifické aspekty a role orgánu veřejné žaloby na našem území v letech 1948-1970 se zaměřením na vybrané prokuratury Jihomoravského kraje

Obrovská, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2012

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Otrok v římském právu

Štachová, Naďa

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2009

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Rožmberská kniha jako pramen zemského práva v Čechách (historicko-právní analýza)

Tauchen, Jaromír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2009

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933-1945