Počet výsledků: 34

Výsledky se týkají zvoleného oboru SP Sociální politika a sociální práce (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mediální a komunikační studia: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Míková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Životní situace dlužníků - klientů občanské poradny

Nezhoda, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Možnosti sociální integrace zdravotně postižených ve výrobních družstvech invalidů

Nobilisová, Marija

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Přístup pomáhajících pracovníků vyznávajících křesťanství ke klientovi

Oherová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Bariéry bránící vstupu do vzdělávacího systému u brněnských romských dětí ze sociálně vyloučených rodin

Palková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Role odlišného kulturního kontextu při práci s uprchlíky

Pokorná, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Stereotypy pracovníků Klokánku ve volbě výchovných vzorců pro děti z neúplných rodin

Puščiznová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Etická dilemata pomáhajících pracovníků při práci s umírajícími a pozůstalými

Radoňová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Naděje a obavy arabských muslimů v Česku

Sedlačík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Zaměstnaní jako faktor sociálního začlenění osob s mentálním postižením v ostravském regionu

Sedláčková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Role center pro rodinu - srovnání českých a anglických rodinných center

Syptáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Přínos Poradny Anabell do systému sociálních služeb pro nemocné poruchami příjmu potravy

Trnková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Povědomí rodičů romských dětí o bariérách integrace na vybrané základní škole v Brně

Venyšová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Uplatnitelnost magisterských absolventů studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na trhu práce

Zálešáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Senioři jako oběti domácího násilí