Počet výsledků: 30

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociologie (čtyřleté): Sociologie
zahrnout jen obhájené práce

Androvičová, Jarmila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Migrácia a migračná politika na Slovensku - analýza diskurzu

Botiková, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: ‘In search of a national sport?’: Analysing the creation of Slovakia’s new sports policy

Doseděl, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Měnící se role vzdělání na trhu práce

Dvořáčková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Akademické zaměstnání v měnících se souřadnicích: Etnografická studie

Fónadová, Laura

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Nenechali se vyloučit: Sociální vzestupy Romů v české společnosti

Gajdoš, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Built on Bones: Ethnic Cleansing, Cultural Trauma and Solidarity - building in a Central-European Town

Hasmanová Marhánková, Jaroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory

Janoušková, Miroslava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Active participants or passive patients? Representation of problems in Czech mental health policy and their effects on the subjectification of people with mental illness

Kirkosová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Mezi rukopisy a knihami: logika a dynamika současného českého literárního pole prizmatem knižních nakladatelů

Kissová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: ‘Political Farming’: Framing Welfare Recipients in Slovak Political Discourse

Klvaňová, Radka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: THE BROTHER OF THE OTHER: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging

Kotišová, Johana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Freezing: An ethnography of crisis reporters

Lakomý, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: The consequences of activities supported by the active ageing approach for quality of life

Lindbloom, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Neistý majetok a sporné rozhodovanie: návrh, interpretácia a zapájanie transformačného zákona v postsocialistických poľnohospodárskych družstvách

Loeser, Henry G.

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Publics, Participants and Policies: Examining Community Broadcasting in Austria and the Czech Republic

Mezihorák, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Hands, Hearts, or Heads? Shared Services Centre and Commodification of Work in a Multinational Corporation

Nový, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Rozprava o Adornově sociologické metodě

Obrovská, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Rituály s těmi druhými: Etnografie etnicit a etnizací v desegregované školní třídě

Oláh, Gábor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Performative Hermeneutics & Interpretive Communities. Commemoration Practices in Budapest

Porkertová, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Nevidomá zkušenost: disabilita jako asambláž a vztah mezi diskurzem, tělem a zkušeností