Počet výsledků: 19

Výsledky se týkají zvoleného oboru SP Sociální politika a sociální práce (doktorské kombinované)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce (čtyřleté): Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Baláž, Roman

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Disertační práce: Faktory procesu dosahování oborových zájmů v konstrukcích sociálních pracovníků

Hendrych, Igor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody

Horáková, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce)

Horňáček, Josef

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Kolektivní smlouvy a jejich vliv na trh práce v odvětví strojírenství

Hubíková, Olga

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Disertační práce: Životní situace rodinných pečujících a intervence sociální práce

Janebová, Radka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Konstrukce rozhodování v sociální práci z hlediska dilematu, zda zasáhnout, či nezasáhnout

Jílková, Anna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Zkušenosti sociálních pracovníků OSPOD s prováděním posouzení životní situace klienta

Kaňák, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Dělání sociální práce při střetávání profesionálního a spirituálního diskursu – studie kritických incidentů krizové intervence

Klimplová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Zaměstnavatelé a kvalifikace pracovní síly

Kolařík, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Identita Charity a její udržení

Navrátilová, Jitka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Pojetí praktického vzdělávání sociálních pracovníků

Otava, Ladislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Protipřenos sociálních pracovnic v supervizi

Pešáková, Kristýna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Násilí páchané na mužích v partnerských vztazích: Příběhy mužských obětí

Plasová, Blanka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Zaměstnavatelé a nerovnováha mezi prací a rodinou

Seberíni, Andrea

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Disertační práce: Etické dilemy a syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov s ľuďmi v terminálnom štádiu

Soukup, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Profilování a heterogenita uchazečů o zaměstnání

Ševčíková, Stanislava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Sebepojetí Romů v romské lidové slovesnosti

Vander, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Disertační práce: Aplikace psychodynamického přístupu do sociální práce s lidmi po traumatu

Vašat, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Faktory úspěšnosti programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit