Počet výsledků: 315

Výsledky se týkají zvoleného oboru SPR Sociální práce (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Sociální práce na odděleních dávek pomoci v hmotné nouzi Úřadů práce ČR po sociální reformě roku 2012

Aubrechtová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Postoj sociálních pracovníků a rodičů dětí k výhodám a negativům počítačových her v životě dětí předškolního věku

Augustová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Nerovnováhy v životní situaci osob bez domova se sníženou soběstačností

Bajgarová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Hodnocení projektu komplexní vzdělávání

Bakalíková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Představy osob s mentálním postižením a pracovníků sociálních služeb o partnerství a rodičovství

Bakalová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Asistovaný kontakt rodiče s dítětem/dětmi při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Bakošová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Motivace a bariéry v dobrovolnictví

Bálková, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků na úřadech práce

Baňacká, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Postoj sociálních pracovníků organizací poskytující služby obětem trestných činů k medializaci obětí

Bartošová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Zkušenosti náhradních rodičů s utvářením identity dítěte a vztahem k jeho původní rodině

Bělohradská, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Potenciál supervize v boji proti syndromu vyhoření

Bencová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Mladiství uživatelé drog a zdroje podpory a bariér hrající roli při jejich léčbě závislosti ve Švýcarsku

Benešová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Příbuzenská pěstounská péče: případová studie

Beníšková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Postoj pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím

Berková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Pracovní podmínky pracovníků SPOD a jejich vliv na kvalitu práce s rodinami

Bernt, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Postoje představitelů vybraného města k zavedení preventivních opatření u Romů žijících ve vyloučených lokalitách.

Bílá, Zdislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Motivace osob po výkonu trestu odnětí svobody k překonání obtížné životní situace po propuštění, jako prvek postpenitenciární sociální práce

Bílková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Limity spolupráce zdravotních a sociálních terénních služeb - regionální hledisko analýzy

Blehová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Vnímání podpory při hledání smyslu života adolescentů v ústavní výchově

Bobotová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Diplomová práce: Postoj sociálních pracovníků úřadu práce ke způsobům zvládání negativních emocí při práci s osobami v hmotné nouzi