Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají zvoleného oboru SPRK Sociální práce (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Dočekal, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Motivační faktory k firemní dobrovolnické činnosti

Dvořáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Životní situace osamělých otců

Hruška, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Vliv genderového rozložení v řídících a poradních orgánech vybrané politické strany na vývoj předvolebních témat v oblasti sociální politiky a sociální práce ve volbách do PS PČR

Kučková, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Kvalita pracovních míst a profesní uplatnění sociálních pracovníků na trhu práce okresu Blansko

Plevačová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Pracovní zátěž sociálních pracovníků ve vybraném pobytovém zařízení pro seniory

Veselá, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Představy matek na rodičovské dovolené o podpoře při slaďování rodinného a pracovního života