Počet výsledků: 525

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Veřejná politika a lidské zdroje
zahrnout jen obhájené práce

Adamec, Tadeáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Analýza komunikace změny ve vybrané organizaci

Ambrová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Digitálne technológie ako prostriedok komunikácie v organizácii

Andrlová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Proces náboru a výběru zaměstnanců personální agenturou

Baláková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Specifické potřeby studujících a pracujících rodičů v kontextu opatření zaměstnavatele, státu a vzdělávací instituce

Barbiriková, Elena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Názory pracovníkov na faktory pracovnej motivácie v rámci vybranej organizácie

Barenčíková, Marianna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Opatrenia harmonizácie práce a rodiny na úrovni zamestnávateľa v perspektíve potrieb rodičov s deťmi

Bartoňová, Bronislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Analýza potřeb seniorů v souvislosti s komunitním plánováním sociálních služeb

Bartošová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Analýza procesu adaptace zaměstnanců do multinárodnostního podniku

Bártová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Hodnocení etiky jednání manažerů v oblasti harmonizace práce a rodiny zaměstnanci a jeho vliv na angažovanost a loajalitu

Bártová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Hodnocení talent programu v organizaci X

Bastlová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Dlouhodobá nezaměstnanost a veřejná služba: aktivizace nezaměstnaných nebo nucené práce

Bayerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Induction programme pro střední a vyšší management

Bdojanová, Nelli

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Reflexe příčin fluktuace zaměstnanců HR oddělení ve vybrané organizaci jejími zaměstnanci

Bejdáková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Způsoby slaďování rodinného a pracovního života u matek samoživitelek

Benešová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Hodnocení vzdělávacího systému ve vybrané organizaci

Beránková, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Řešení konfliktů v organizaci a jejich vliv na spokojenost a pracovní výkon zaměstnance

Berendová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Získávání méně kvalifikované pracovní síly pro textilní průmysl a možnosti její stabilizace ve firmě

Blahová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Značka zaměstnavatele v kontextu vybraných sociálních sítí v IT společnosti

Blažková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Vnímání pracovních podmínek sociálními pracovníky

Blažková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Diplomová práce: Stimulace zaměstnanců pro zajištění optimalizace výkonu