Počet výsledků: 183

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní studia: Sociální politika a sociální práce FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Bártová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Přístup Marie Montessori v práci s osamělými matkami ve vybraném azylovém domě

Bartúnková, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Postoj asistentov k materstvu a rodičovstvu osôb s mentálnym postihnutím

Bastlová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Absolventi na trhu práce – pomoc poskytovaná absolventům úřadem práce a jinými institucemi v lokalitě Třebíčska

Bašná, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Zhodnocení intervencí státních a nestátních zařízení zaměřených vůči gamblerům v Olomouckém kraji

Bechyňská, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Interpretace zkušeností s ústavní výchovou bývalými klienty ústavních zařízení pro mládež

Beránková, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Úskalí volby profese sociálního pracovníka

Beranová, Ladislava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Organizační změna jako příčina vyhoření sociálních pracovníků na Úřadu práce

Bijeljaninová, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Přínosy rekvalifikačního kurzu pro účastníky

Blešová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Srovnání očekávání banátských a volyňských reemigrantů vracejících se do České republiky po roce 1989

Bližňáková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Příčiny užívání alkoholu mladistvými klienty ve vybraných diagnostických ústavech

Boutlelisová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Životní situace klientů s mentálním postižením v ústavu sociální péče a v chráněném bydlení podle toho, jak sociální pracovníci ve své praxi reflektují pojem kvalita života

Brzobohatá, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Spolupráce Intervenčních center pro pomoc obětem domácího násilí s jinými orgány činnými v tomto procesu

Bučková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Účinky tréninkového pracoviště kavárny Anděl na sociální inkluzi osob s mentálním postižením

Buchtová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Kvalita života lidí s psychotickým onemocněním v kontextu chráněného bydlení

Bukvová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Mediace

Burgetová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Životní situace lidí závislých na alkoholu

Čandrlová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Individualizace služeb v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež - Kociánka

Čermák, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Individuální plánování v praxi kurátora – zaměření na Liberecký kraj

Černá, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Analýza opatření podporující reintegraci osob propuštěných z výkonu trestu do společnosti

Ďásková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Představy venkovských seniorů na prahu penze o jejich seberealizaci