Počet výsledků: 276

Výsledky se týkají zvoleného oboru PL Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Politologie: Politologie
zahrnout jen obhájené práce

Alföldi, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Daňová spravodlivosť: Relevancia ekonomických princípov pre politickú filozofiu

Andrlová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Analýza vývoje protestního jednání českého odborového hnutí v letech 1990 až 2010

Báborová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Vliv evropských dotací na komunální politiku Břeclavi

Bajerová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Analýza kulturní politiky v ČR

Baráková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Voliči Národní fronty a Svazu pro lidové hnutí v letech 2002 a 2007

Bartoš, Johan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: On the Origin of States and Injustice by Means of Social Contract and Land Appropriation in Environmentally Circumscribed Areas

Belobrad, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Krajská samospráva na Slovensku: vývoj, postavenie a prínos

Bezděková, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Proměny kolektivní identity environmentálního hnutí

Bieberová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Skotský stranický systém a proces devoluce

Bláhová, Sylvie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Role jedince v Marxově analýze společnosti: pojmové a normativní dimenze

Blažek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Vztah politiky a morálky z hlediska realistického paradigmatu

Blažková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Irák za vlády Saddáma Husajna

Bočová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Negatívna kampaň v amerických prezidentských voľbách v rokoch 2000 a 2004

Boháč, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Putinovo Rusko pohledem teorie nedemokratických režimů J. J. Linze

Brim, Luboš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Politická reprezentace individuální a kolektivní

Brodilová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: DIY karnevaly a politika

Brožek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Analýza politické strany Spravedlivé Rusko

Brtník, Radovan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Krajské volby v Jihomoravském kraji v kontextu teorie voleb druhého řádu

Burkert, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Volby do Národní rady v Rakousku 2006 a 2008 z hlediska volební geografie

Buršík, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Bakalářská práce: Prostorová analýza na okrese Břeclav